โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [1075101001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 02/04/2563
[10960/87713]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]